Eerste Nationale Archeologie Dag zeer geslaagd

Zaterdag 17 juni deed het Historisch Museum Hazerswoude voor het eerst mee aan de Nationale Archeologie Dagen. Deze activiteit trok een groep zeer geïnteresseerde kinderen en hun (groot-) ouders.

Sinds er bij opgravingen in het Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk zoveel unieke vondsten zijn gedaan, zetten het Historisch Museum Hazerswoude en Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost zich in om een aantal van deze vondsten te behouden voor Hazerswoude. Op verschillende plekken moet het verhaal van de mensen die toen aan de noordgrens van het Romeinse Rijk leefden, zichtbaar gemaakt worden.

Op 17 juni kregen de bezoekers een visueel overzicht van de verschillen opgravingen en de unieke vondsten zoals goed bewaard gebleven restanten van de Limesweg en een dam, brokstukken van een mijlpaal en een Romeins schrijfbord, een Tabula Ansata, nog compleet met de spijker waarmee het ergens aam bevestigd was.

Het museum heeft al jaren een vitrine met Romeinse vondsten die vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn opgegraven. Na bezichtiging hiervan konden jeugd buiten met een metaaldetector aan de lag. Net als bij een echte opgraving werd de vondst geadministreerd, schoongemaakt en natuurlijk heel goed bekeken. Pijpenkopjes, eurocenten en heuse Romeinse munten met de beeltenis van keizer Hadrianus en Aeternitas, de godin van de eeuwigheid, werden opgegraven. De eerlijke vinder mocht zijn of haar vondst, gedocumenteerd en al mee naar huis nemen. De kinderen kregen ook een doeboekje en een informatie tijdschrift over de Limes mee.

Het was een prachtige dag, zowel door het mooie weer als door het enthousiasme waarmee de kinderen (en hun ouders) aan de slag gingen. Velen bleven dan ook meer dan een uur om alles goed te bekijken en te weten te komen.

De Nationale Archeologe dagen zijn zeker voor herhaling vatbaar!

Misschien ook interessant?

Advertenties