Eerste bijeenkomst CoderDojo Benthuizen een groot succes!

Afgelopen zaterdag vond in dorpshuis De Tas in Benthuizen de eerste CoderDojo-bijeenkomst plaats, georganiseerd door Stichting Digikids Rijnwoude. De bijeenkomst was een doorslaand succes en trok enthousiaste jeugdigen tot 17 jaar die zichzelf wilden uitdagen en leren programmeren op een visueel aantrekkelijke manier. Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers zelfstandig aan de slag met verschillende programmeerprojecten, waarbij ze ondersteund werden door vrijwilligers. Het doel was om op een speelse en educatieve manier kennis te maken met programmeren.

Naast het programmeren konden de kinderen ook deelnemen aan HackShield, een interactieve game waarmee ze op een leuke manier bewust werden gemaakt van de gevaren van het internet en hoe ze zichzelf online kunnen beschermen.

Maandelijkse bijeenkomsten

Het succes van de eerste bijeenkomst heeft ertoe geleid dat er vanaf nu maandelijks CoderDojo-bijeenkomsten zullen worden georganiseerd in Benthuizen. De volgende data zijn al vastgesteld: zaterdag 23 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni. Na de zomervakantie zullen er nieuwe data worden geprikt.

Voor geïnteresseerden die graag willen deelnemen aan de CoderDojo-bijeenkomsten in Benthuizen, is het mogelijk om zich kosteloos aan te melden via de website www.coderdojo-rijnwoude.nl/benthuizen.

Buiten de grenzen van Rijnwoude

Daarnaast is er goed nieuws voor inwoners van Boskoop: gezien het succes en de interesse vanuit die gemeenschap, zal er ook een maandelijkse CoderDojo worden georganiseerd in dorpshuis De Plataan. De exacte data zullen binnenkort bekend worden gemaakt, maar hoogstwaarschijnlijk zullen deze bijeenkomsten op zondagmiddagen plaatsvinden.

Volwassenen die graag willen helpen als vrijwilliger bij de CoderDojo-bijeenkomsten in Boskoop, kunnen zich aanmelden via contact@coderdojo-rijnwoude.nl. Ervaring en affiniteit met programmeren zijn niet vereist, enthousiasme en betrokkenheid zijn de belangrijkste criteria.

Al met al kijkt CoderDojo Rijnwoude (onderdeel van Stichting Digikids Rijnwoude) terug op een zeer geslaagde eerste bijeenkomst van CoderDojo Benthuizen en kijkt uit naar de voortzetting en uitbreiding van dit initiatief in de komende maanden.

Misschien ook interessant?

Advertenties