Een sobere maaltijd in de vastentijd

Even minderen voor anderen

Een bord soep en een droge boterham. Dat is het eten van de sobere maaltijd die elk jaar in de vastentijd (40 dagen voor Pasen) gehouden wordt. Mensen van verschillende kerken komen bij elkaar, gebruiken samen deze eenvoudige maaltijd en laten zich voorlichten over het project dat dit jaar door de groep Missie, Vrede en Ontwikkeling als doel is gekozen. Samen eten schept een band, zeker als het voor een goed doel is. Dan is het minder belangrijk dat de maaltijd maar sober is.

Ruim vijftig mensen, van de verschillende kerken in Hazerswoude-Dorp, kwamen woensdag 21 februari bijeen in het Hervormd Centrum De Regenboog om samen een sobere maaltijd te gebruiken. Het thema van het project was dit jaar: Leven in een veranderende wereld. Daarbij stond het veranderende klimaat centraal. In Nederland merken we tegenwoordig ook goed dat het klimaat verandert, maar in landen als het Afrikaanse Zimbabwe, zijn mensen nog veel meer afhankelijk van het klimaat. Klimaatverandering vormt daar een bedreiging voor voedselzekerheid, gezondheid en inkomen. “Betrouwbare watertoevoer is voor deze mensen van levensbelang” vertelde Suzanna Louwerse van de Vastenactie. Aan de hand van beelden legde zij uit hoe het geld van de Vastenactie aan deze mensen besteed gaat worden.

Samen iets doen voor een ander schept een band, ook als het eten dan maar heel sober is.

Misschien ook interessant?

Advertenties