Dorpsoverleg

Als je in woordenboeken het woord ‘column’ opzoekt, krijg je een scala aan definities te verwerken, maar in geen enkele omschrijving ontbreekt het woord ‘kritisch’. In de definitie van ‘cursiefje’ ontbreekt die karakterisering. Het biedt mij de gelegenheid in dit cursiefje een compliment uit te delen: ik heb met veel plezier de website ‘Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp’ geraadpleegd. In het artikel ‘Wat doet het dorpsoverleg?’ krijgt de lezer een hoeveelheid informatie die helder en duidelijk is.

Kort en bondig: ‘Het Dorpsoverleg heeft als doel de bewoners op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in en rond het dorp en de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners zo klein mogelijk te houden.’ Daar zit geen woord Spaans bij.

Ik ben vast van plan de websites van de belendende Dorpsoverleggen ook te lezen, want ik ben ervan overtuigd dat er niet alleen in Hazerswoude-Dorp inventieve lieden in dergelijke stichtingen zitten!

Complimentje dus…

Oké, ik hoor u al denken: voor wat hoort wat! Ja, daar komt het in wezen wel op neer. Als ik achter mijn computer zit, heb ik niet alleen een fraai uitzicht op de Zuiddijk maar óók op het kruispunt Provincialeweg-Dorpsstraat-Gemeneweg. De files van het kruispunt tot aan het René Vinkplein zie ik niet maar wel die van het kruispunt tot aan de Hoogeveenseweg. En die zijn er niet alleen tijdens de spitsuren!

Luchtvervuiling, fijnstof, nou ja, wie kent het rijtje niet?

Nu kreeg ik van de Provincie Zuid-Holland de Nieuwsbrief N207 Zuid-PIP 2023. PIP = Provinciaal Inpassingsplan. Het gaat dan over het project N207 Zuid: Voorbereiding uitvoering (verlengde) Bentwoudlaan, Verbetermaatregelen N209 Hazerswoude-Dorp en Vredenburglaan.

Onder het wapen van Zuid-Holland – uiteraard een drietal gevaarlijke en likkebaardende leeuwen – staat de spreuk: Vigilate Deo Confidentes (Waakt vertrouwende op God). Begrepen en niet tot dovemansoren gericht, we blijven waakzaam!

Naar ik heb begrepen gaan de Gedeputeerde Staten de PIP documenten eind 2023 voorleggen aan de Provinciale Staten en zullen de maatregelen van project N207 Zuid van 2024 tot 2028 gerealiseerd (moeten) worden. Natuurlijk ben ik blij dat de Provincie mij zo genereus voorziet van essentiële informatie inzake leefbaarheid, versterking van de economie en doorstroming van het verkeer… het is echter triest dat ik moet erkennen dat ik de informatie niet altijd goed begrijp. En ik heb het angstige vermoeden dat er meer Hazerswoudenaren zijn die het ambtelijke jargon niet immer goed doorgronden.

Ja, u had het al verwacht..

Nou daar komtie dan: kan het Dorpsoverleg ons regelmatig op de hoogte houden, uiteraard in begrijpelijk Hazerswouds, van de plannen van de Provincie (en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen)?

Het is uitstekend geregeld dat de leden van het Dorpsoverleg er zitten op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van bepaalde groepen. Ze kunnen dus zonder last of ruggespraak de voorstellen van de provincie onder het vergrootglas leggen en er hun mening over geven.

Het zou een gezonde en gewenste vorm van democratie zijn als het Dorpsoverleg ons via een vaste rubriek in de GHK van de zo noodzakelijke informatie voorziet.

Nóg een reden om de GHK te houden!

Advertenties