Dorpshuis Pleyn 68 liep vol met nieuwe buren in Groenendijk

Warm Welkom’ avond voor bewoners Nieuw Rein groot succes

Op woensdagavond 17 april liep de zaal van Dorpshuis Pleyn 68 vol met haar nieuwe buren. Deze waren de afgelopen periode in de direct naastgelegen nieuwe woonwijk Nieuw Rein komen wonen. De avond werd georganiseerd door de St. Pleyn 68 en het Dorpsoverleg Groenendijk. Twee weken daarvoor werd bij elke nieuwe woning aangebeld voor een persoonlijke uitnodiging met  welkomstplantje en 2 consumptiebonnen en een plattegrond met waar van alles in de Groenendijk is te vinden.  Vele nieuwe bewoners gaven daaraan respons.

Op de infoavond werd uitgelegd dat het Dorpshuis voor én van de Groenendijkers is. Het pand is middels leningen van buurtbewoners in 2015 in eigendom verkregen, voorheen was het nog parochiehuis behorend bij de Scheepjeskerk. Een ieder die iets voor de gemeenschap wil organiseren kan in principe in Pleyn 68 terecht. Behalve muziek avonden zoals bandoptredens, inloopcafé en jeugdsoos, ook kaart-, risk- en bridge avonden. Of gewoon maandelijks de senioren die op vrijdagochtend samen een bakkie koffie doen.  Voor het vieren van een privé verjaardag of ander feestje is het gebouw voor een beperkt bedrag te huur, waarbij je zelf de drank en bediening regelt.

Behalve de activiteiten in het buurthuis organiseert de vrijwilligersgroep van Pleyn 68  (ruim 80 personen) ook  de buitenactiviteiten.  Denk aan de (kinder)marathon binnenkort alweer op 12 mei, maar ook het Paaseieren zoeken en Sint Maarten viering. Ook de speeltuin in de tegenovergelegen wijk Groenestein draait volledig op deze groep vrijwilligers.  Het is dan ook niet vreemd dat een oproep werd gedaan richting de nieuwe bewoners om zo mogelijk ook mee te gaan doen in de wijk.  Het aantal inwoners van het buurtschap is immers gestegen van ruim 500 naar ruim 700 personen. Daar zitten vast wel een aantal enthousiastelingen tussen die ergens bij aan willen sluiten of zelf frisse ideeën hebben voor een nieuwe activiteit (voor meer info zie ook www.pleyn68.nl en www.dorpsoverleggroenendijk.nl) .

Pleyn 68 bood in een aantal kraampjes de lokale instellingen de gelegenheid zich te presenteren aan de nieuwe bewoners.  We troffen de volgende stichtingen en/of verenigingen aan:  Gemeente Rijnwoude, Historische Vereniging, Actief Rijnwoude, Bridgeclub, Scouting Rheijnewoud, IJsclub VIJK, voetbal Bernardus, volleybal en gymmastiek Aspasia, tennis HTC en de Rotaryclub Rijnwoude.  Duidelijk werden de nieuwe bewoners een warm welkom geboden in de Groenendijk te Hazerswoude Rijndijk. 

Misschien ook interessant?

Advertenties