Dorpshuis met Onderwijs en Sport

Het onderzoek naar het nieuwe Dorpshuis met Onderwijs en Sport in Hazerswoude-Rijndijk komt in een afrondende fase. Er is het afgelopen half jaar veel gebeurd. En vanuit het dorp komen vragen waarom niet gekozen wordt voor een onderzoek naar alleen een brede school en een dorpshuis, los van de onderwijsfunctie en sporthal.

Opdracht gemeenteraad

Een onderzoek naar alleen een brede school en dorpshuis is niet uitgevoerd, omdat de opdracht van de gemeenteraad luidt: Onderzoek de mogelijkheden voor de nieuwbouw van een dorpshuis met een onderwijs- en sportfunctie, ter vervanging van het huidige Dorpshuis De Som, sporthal De Cirkel en O.B.S. De Steijaert.

Ruimtelijk Programma van Eisen

Samen met de toekomstige gebruikers van het dorpshuis en basisschool de Steijaert is het ruimtelijke Programma van Eisen (PvE) bepaald. Hierin wordt aangeven wat het ruimtegebruik is van het nieuwe Dorpshuis, qua locatie als gebouw. In het PvE wordt sporthal de Cirkel qua omvang 1 op 1 opgenomen in het nieuwe Dorpshuis. Het benodigde terrein voor het nieuwe dorpshuis is zo groot als één voetbalveld. Op basis van het ruimtelijke programma is naar een geschikte locatie gezocht.

Locaties

Binnen Hazerswoude-Rijndijk zijn drie mogelijke locaties gevonden. Dit zijn: 1) de locatie van de Som en basisschool de Steijaert; 2) de parkeervoorziening bij het toekomstige treinstation; 3) op het terrein van voetbalvereniging Bernardus. Deze drie locaties zijn door de gemeente verder onderzocht. Bovendien wordt berekend hoe duur bouwen op deze drie locaties is. De uitkomsten van deze onderzoeken worden verwerkt in een onderzoeksrapport.

Informatieavond 12 december 2022

Alle inwoners zijn vorig jaar uitgenodigd voor een informatieavond op 12 december 2022. Tijdens de avond zijn locatieschetsen getoond en besproken. Op deze schetsen is te zien wat op de 3 locaties qua ruimtegebruik mogelijk is. Door de toekomstige gebruikers en een groot deel van de aanwezigen op die avond, is op basis van de getoonde schetsen de locatie Bernardus als voorkeurslocatie uitgesproken. Op dit moment worden de locaties verder onderzocht. De verdere uitwerking van het onderzoek zal aangeven wat de meest geschikte locatie is.

Besluitvorming gemeenteraad en participatie

De meest geschikte locatie, inclusief het onderzoeksrapport, wordt ter besluitvorming rond de zomer van 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. Na besluitvorming door de gemeenteraad over de locatie en de financiële middelen, wordt het ontwerptraject voor het gebouw gestart. Toekomstige gebruikers en direct omwonenden van de locatie worden vanaf de eerste streep op papier meegenomen in dit ontwerptraject.

Van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost

Misschien ook interessant?

Advertenties