De Tweeklank loopt voorop met nieuw leerprogramma

Op De Tweeklank leren de kinderen via lesmateriaal en spel hun ‘breinkrachten’ goed te gebruiken. Dat maakt dat ze als ‘breinhelden’ met een stevige basis de puberteit in kunnen om daar verder te leren om zelfstandig aan het stuur van hun leven te staan.  

Het nieuwe onderwijsprogramma Breinhelden werd op uitnodiging van schooldirecteur Joyce Ouwerkerk op een ouderbijeenkomst toegelicht door Esther Monfils. Eindelijk kon het weer:  ouders informeren op een ‘ouderwetse’ live ouderbijeenkomst op school. Het team was al vlak voor Corona gestart met de training voor het programma. Maar het moment kiezen dat het goed was ook ouders te betrekken bij dit proces was lang niet mogelijk vanwege alle maatregelen.

Een volle zaal met meer dan 120 ouders

Voor kinderen, leerkrachten én ouders

Esther houdt een bevlogen verhaal voor een volle zaal met ruim 120 geïnteresseerde ouders. Ze was zelf ooit juf op OBS De Steijaert, maar heeft zich later als orthopedagoog verdiept in kinderen met ontwikkelings- en leerproblemen. Op basis van praktijkervaringen hebben Esther en collega’s het nieuwe onderwijsprogramma genaamd Breinhelden ontwikkeld dat zowel leerkrachten als ouders ondersteunt bij het opgroeiproces van de kinderen. De werkwijze versterkt de natuurlijke ontwikkeling van ‘regelfuncties’ bij kinderen en helpt eventueel probleemgedrag vroegtijdig te signaleren en het kind op een positieve manier uit te dagen er anders mee om te gaan. De kinderen zelf worden op een speelse manier gestimuleerd om hun breinkrachten te leren kennen en te gebruiken.

Executieve functies aan zet

“Kinderen ontwikkelen in de periode tot volwassenheid (25 jaar) de zogenaamde ‘executieve functies’, met een makkelijker woord ‘breinkrachten’ genoemd. Dat zijn de functies in de hersenen waarmee we als mens ons gedrag regelen”, vertelt Esther. In de methodiek worden 10 van deze functies onderscheiden. Zo is er bijvoorbeeld ‘Stopkracht’ nodig wanneer je in een groep leert om niet voor je beurt te spreken, is ‘Plan- en Regelkracht nodig’ als een kind leert zelfstandig zijn tas met sportspullen in te pakken en wordt ‘Buigkracht’ vereist als een kind leert om zich aan te passen aan veranderde omstandigheden. De andere krachten zijn Onthoud & Doekracht, Tijdkracht, Startkracht, Aandachtkracht, Doorzetkracht, Gevoelskracht en Spiegelkracht. Esther: “Leren de kinderen dit allemaal niet gewoon vanzelf, wordt mij vaak gevraagd?  In zekere zin, maar hoe meer je het traint, hoe beter je erin wordt. En hoe vroeger je iets leert, hoe beter het blijft hangen. Zo geven we kinderen via het programma een stevige basis mee voor hun verdere ontwikkeling in de puberteit.”

Ook ouders doen mee

Bij het programma hoort ook een gemeenschappelijke taal die zowel de leerkrachten als de kinderen spreken en die (per leeftijdsgroep) wordt ondersteund met symbolen en gebaren. “De kracht van het programma wordt versterkt als jullie als ouders ook leren deze taal te spreken en zo je kind in de thuissituatie kunt stimuleren in het toepassen van hun breinkrachten.” In de samenwerking met de ouders leren de kinderen ook thuis om zelfstandig taken uit te voeren en daarbij te letten op zaken als volgorde (Plan & Regelkracht), tijdsduur (Tijdkracht), of  ‘Houd je koppie erbij’ (Onthoud & Doekracht).  “Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan en de breinhelden leren zo ook omgaan met bijbehorende frustraties en emoties (Gevoelskracht en Spiegelkracht),” aldus Esther. Om te laten zien hoe breinkrachten werken doet ze enkele oefeningen met de ouders in de zaal. Mijn conclusie: “Als de kinderen het net zo leuk vinden om zulke oefeningen te doen als hun ouders, zal het zeker gaan werken.” In het begin leek het een ingewikkelde methode met veel nieuwe begrippen, maar met alle voorbeelden die Esther erbij gaf van voor iedere ouder herkenbaar opgroeigedrag van kinderen, ging het snel leven en lijkt het werken met breinkrachten niet moeilijk toe te passen. Vooral een kwestie van oefening.  Om er thuis mee aan de slag te gaan kregen de ouders de uitleg over de methode ook op papier mee naar huis, evenals een uitgebreide lijst met praktische tips.

Links Esther Monfils van EstherEducatief en rechts schooldirecteur Joyce Ouwerkerk

Vragen

“Is deze methode niet erg  gericht op ‘denken’ en staat het daarmee de ontwikkeling van creativiteit van kinderen mogelijk in de weg?” stelt een van de vaders vanuit de zaal als vraag. Esther legt uit dat je ook bij creativiteit je regelkrachten nodig hebt. Ook dan moet een kind zichzelf aan het werk zetten.  “Hoe weet je of de methode werkt?” is een ander vraag van een ouder aan de schooldirecteur. Joyce: “Je kunt niet objectief meten of onze kinderen het nu beter gaan doen. We gaan dus af op hoe de leerkrachten het ervaren in de klas. En die ervaringen zijn toe nu toe heel positief. Zowel de leerkrachten als de kinderen vinden het leerzaam om actief met de breinkrachten aan de slag te gaan. Een grote winst is dat we ons met elkaar bewust zijn dat we als volwassenen niet alles voor de kinderen moeten regelen of oplossen. Vallen en opstaan, daar zijn wij als basisschool (samen met ouders) een mooie oefenplaats voor.”

Informatie

De Tweeklank heeft als pilot meegedraaid bij de implementatie van het onderwijsprogramma en is de eerste school in Nederland die er officieel mee werkt. Alle leerkrachten zijn getraind in de methodiek en het gebruik van het lesmateriaal en ze worden nog altijd gecoacht. Landelijk is er groot enthousiasme voor het programma en inmiddels zijn ruim 1.000 scholen in Nederland bezig het programma te implementeren.

Meer informatie is te vinden op www.breinhelden.nl.  Zelf tips downloaden kan via www.esthereducatief.nl.

Misschien ook interessant?

Advertenties