De Hersenstichting bedankt alle gulle gevers en vrijwilligers

Van 29 januari tot en met 3 februari 2024 collecteerden 20.000 vrijwilligers van de Hersenstichting voor meer hersenonderzoek. In Koudekerk is 2032 euro opgehaald. We zijn erg trots op al onze vrijwilligers en gulle gevers en bedanken hen namens de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening.

Met deze mooie opbrengst financieren wij onderzoek en innovaties, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen overal op de agenda.

Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn hard op weg om de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. Want een hersenaandoening zet je leven en dat van naasten volledig op z’n kop. Daarom willen we dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven kan halen. 

Heb je de collecteweek gemist? Je kunt je gift ook overmaken op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag of doneren via www.hersenstichting.nl.

Op de website vind je ook meer informatie over het werk van de Hersenstichting.

Misschien ook interessant?

Advertenties