Brief van werkgroep Groen aan de gemeenteraad

De werkgroep Groen van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost heeft een brief gezonden aan de gemeenteraad. Deze staat op de agenda van de raadsvergadering van 28 maart. Hieronder de volledige tekst van deze brief.

Samen naar een eigentijds, groen en levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied in Hazerswoude-Rijndijk

De gemeente, de winkeliersvereniging en de werkgroep Groen van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost zijn het met elkaar eens, dat klantbeleving in de winkelstraat in Hazerswoude-Rijndijk heel belangrijk is. Een circulaire, duurzame en creatieve groene inrichting van het dorpshart draagt hier aan bij. Wetenschappelijk is zelfs bewezen dat groen een rustgevend effect heeft op mensen, uitnodigt tot langer verblijf en leidt tot een ander koopgedrag. Een groen dorpshart is dus van groot belang binnen ons dorp. (zie hiervoor ook: handleiding-de-levende-openbare-ruimte/page/76-77)

In aanloop naar de plannen is er met omwonenden en met ons gebrainstormd over het groen, de visie en aansluiting van het gebied. Wij hebben tijdens beide bijeenkomsten creatieve ideeën aangedragen om het gebied te vergroenen, veel extra tegels te wippen en er een speelser en meer uitnodigend groengebied van te maken met extra aandacht voor biodiversiteit. Wij zijn daarom zeer teleurgesteld over het feit, dat weinig van de door ons voorgestelde ideeën terugkomen in het ontwerp. De omgevingswet verplicht om bewoners te betrekken bij de vormgeving van dit type gebied en buiten die wet om is het betrekken van bewoners bij hun leefomgeving gewoon ook super belangrijk, maar als dan met het meedenken maar weinig wordt gedaan, is dat niet erg motiverend.

Tel daarbij op, dat er ook nog eens niets extra’s mogelijk is op het moment dat vrijwilligers zullen gaan helpen met onderhoud binnen dit gebied, zoals werd gesuggereerd in een van de bijeenkomsten en onze teleurstelling is compleet. We hadden gehoopt op meer groen en een moderner en creatiever ontwerp, maar nee: het gebied wordt opgeknapt, maar niet getransformeerd naar een sprankelend groen dorpshart.

Ook vanuit de gehouden enquête 2023 van het Dorpsoverleg, is het antwoord meer dan duidelijk: Het gebied van de Da Costasingel moet verder vergroend worden! Ruim 70% van de respondenten spreekt het idee om de Da Costasingel verder te vergroenen aan.

Dit dorpshart zou een plek moeten zijn waar inwoners en bezoekers fijn kunnen verblijven. Een plek die we samen met de gemeente creëren, vormgeven, inrichten en onderhouden. Hoe mooi zou het zijn als bij dit project ook het stuk aan de kant van het oorlogsmonument meegenomen zou worden. Door het feit dat alle disciplines apart handelen, te weinig budget wordt vrijgemaakt en er geen complete gebiedsvisie is voor deze omgeving, kunnen wij nu niet meer dan alle losse eindjes aan elkaar knopen, een hele grote gemiste kans, zeker met de wetenschap, dat wij verder geen parken hebben in Hazerswoude-Rijndijk!’’

Nu kan de indruk bij u ontstaan: ‘’Daar heb je die zeurpieten weer, het is ook nooit goed.’’ Maar dit is ons leefgebied en ons dorp, Wij willen hier het beste mee voor het dorp. Tevens is de winkelstraat de lokale economische motor en het centrale punt in ons dorp en dit heeft direct invloed op de leefbaarheid en het ondernemerschap. Dus deze gelegenheid zou aangegrepen moeten worden om het gewoon goed , compleet, groen en vooral in veel samenspraak te doen! Wij verwachten niet anders dan dat u het eens bent met onze visie.

Er zijn zoveel mooie voorbeelden: Zie onderstaande links
centraal-park-zoetermeer/
architectenweb nieuws
straatbeeld. artikel

Daarom vragen wij u nog eens goed te kijken naar het beschikbaar stellen van budget om iets meer dan het absolute minimum te realiseren. Mogelijk kunt u ook aangeven waar extra budget gevonden kan worden binnen dan wel buiten de gemeente. Wij denken aan de afdeling Klimaat en duurzaamheid, Economie of Openbare Ruimte…. of bij een van de wethouders of het aanvragen van een subsidie bij het rijk, hoogheemraadschap(natuurlijke oevers) of provincie? Zodat wij gezamenlijk, met de gemeente, winkeliers, omwonenden, werkgroep groen een ontwerp kunnen samenstellen/upgraden naar een echt compleet dorpshart!

Iets duurzaam, goed en toekomstbestendig aanleggen met een goede communicatie: daar wordt iedereen blij van.

Samen werken we aan de groene leefomgeving van morgen. Goed voor mens, natuur, klimaat en economie!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Groen van Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost.
Stephan van Dorp

Misschien ook interessant?

Advertenties