Brand Latexfalt Koudekerk snel onder controle

Donderdag 15 juni woedde in de ochtenduren een brand bij firma Latexfalt aan de Hoogewaard in Koudekerk in een van de containers voor het restafval. Gelukkig was de brand snel onder controle. Firma Latexfalt betreurt niet alleen dat deze brand heeft kunnen ontstaan, maar nog meer de schrik bij de omliggende bedrijven en directe omwonenden.

De gealarmeerde brandweer, politie en ambulance en ODMH [ Omgevingsdienst Midden-Holland ] waren zeer snel ter plaatse. Zij konden op zeer doeltreffend wijze, volgens de geldende procedures, handelen, waardoor de brand snel onder controle was.

Iedereen snel in actie
Tevens was veiligheidsdeskundige Peter van den Burg snel ter plaatse om de hulpdiensten ondersteuning te bieden en interne veiligheidschecks uit te voeren.  Ook algemeen directeur Anthon Tolboom was kort erna op het terrein van Latexfalt aanwezig om procedurele en andere zaken te coördineren. Daar beide heren via de interne alarmcentrale werden geïnformeerd, waren zij snel ter plekke. Gelukkig is, mede doordat Latexfalt aan alle geldende richtlijnen voldeed, denk bv aan de veilige locatie van deze bewuste container, alles 100% meegevallen. Er was sprake van persoonlijk letsel en de materiële schade was minimaal.

Broei door hoge temperaturen
Men vermoedt dat de brand ontstaan is als gevolg van broei door zeer hoge temperaturen gedurende van de afgelopen tijd. Deskundigen van de brandweer gaven aan dat zij met deze hoge luchttemperaturen dikwijls dergelijke soort branduitbraken meemaken. ‘Er hoeft maar een glasscherf verkeerd komen te liggen dan werkt deze als een soort van vergrootglas…’.  

Onderzoek uitgevoerd
Desondanks is een team onder leiding van de operation manager Bahram Mansourifard á la minute aan de slag gegaan om de daadwerkelijk oorzaak op te sporen, te analyseren en zo nodig, verdere doeltreffende maatregelen te nemen. Er zijn direct na het blussen van de brand ook monsters genomen van het (blus)water uit de  nabij gelegen sloot en omliggende grond. Deze zijn in hun eigen geavanceerde laboratorium in huis onderzocht onder deskundige leiding van analist, heer Thomas Hartog. Alle resultaten wijzen op normale waardes. De meetgegevens zijn, zoals gebruikelijk aan het Hoogheemraadschap gerapporteerd. Zowel het Hoogheemraadschap van Rijnland als ODMH, achten verder onderzoek niet noodzakelijk. 

Misschien ook interessant?

Advertenties