Bodemvervuiling Hazerswoude-Dorp is niet van invloed op drinkwaterkwaliteit

Naar aanleiding van het artikel over de bodemvervuiling in Hazerswoude-Dorp heeft Jeroen van Gool van het CDA afgelopen week vragen gesteld aan het Alphense college van burgemeester en wethouders. Ook hebben inwoners zorgen geuit bij drinkwaterbedrijf Oasen. Die geeft aan dat er geen gevolgen voor het drinkwater zijn.  

In de Groene Hart Koerier van 23 februari verscheen het artikel over de bodemvervuiling in Hazerswoude-Dorp van onderzoeksjournalist Bas Vermond, die zelf ook in Hazerswoude-Dorp woont. Naar aanleiding van meldingen van inwoners dat er olie naar boven kwam na regenbuien is hij dieper in het onderwerp gedoken. Hij heeft daarbij ook de gegevens op een rij gezet uit een onderzoek dat de Provincie Zuid- Holland en de gemeente in het kader van de N207-zuid hebben laten uitvoeren.

Vragen aan het college

Raadslid Van Gool vraagt antwoord op de volgende vragen:
1. ⁠Wat is de oorzaak van de vervuiling?
2. Welke risico’s kleven er aan voor de volksgezondheid en dierenwelzijn?
3. Tot wie kunnen inwoners zich melden bij vragen of klachten?
4. Hoe monitort de gemeente de risico’s?
5. Wilt u de raad en inwoners informeren over het onderzoek en eventuele risico’s?

Geen gevolgen voor drinkwater

Een aantal inwoners heeft bij Oasen aangegeven zich zorgen te maken over mogelijke gevolgen voor het drinkwater. Voor Hazerswoude-Dorp zijn de risico’s voor het drinkwater door de aanwezige bodemvervuiling gelukkig niet aan de orde. Oasen geeft daar het volgende over aan: “Oasen maakt geen gebruik van grondwater in Hazerswoude-Dorp voor het maken van drinkwater. Het drinkwater voor deze inwoners wordt opgepompt en gezuiverd in Langerak. Daarnaast liggen die pompen vaak op tientallen meters diepte, onder een beschermende kleilaag. Tenslotte controleren we de waterkwaliteit veelvuldig bij onze bronnen, in de zuivering, in het leidingnet en bij klanten thuis. Als drinkwater om welke reden dan ook niet aan de hoge eisen zou (kunnen gaan) voldoen, nemen wij direct maatregelen.”

Misschien ook interessant?

Advertenties