Bekijk de agenda met verbeterpunten voor jouw dorp

De gemeenteraad heeft de gebiedsagenda’s voor de Alphense dorpen en wijken afgelopen donderdag vastgesteld. Hiermee is duidelijk welke onderwerpen de komende vier jaar per dorp zullen worden aangepakt als het gaat om de leefomgeving. De raad zal de voortgang ervan bewaken, want het moet geen papieren tijger worden!

Met inbreng van inwoners

In de afgelopen periode is in dorpskernen en wijken van Alphen aan den Rijn op lokale bijeenkomsten input opgehaald bij de inwoners. Ook zijn de uitkomsten van door de dorpsoverleggen gehouden enquêtes meegenomen bij het samenstellen van de agenda per dorpskern. Voor de hele gemeente geldt dat wonen, verkeersveiligheid en groenonderhoud hoog op de prioriteitenlijst staat. In de lokale bijeenkomsten is door inwoners ook op de wensenlijst gezet: de buitenruimte zoals groen en speelplaatsen, meer buurtgerichte ontmoetingsplekken en vooral goede en duidelijke communicatie over wat er gaat gebeuren en wanneer.

Tevreden over de inwonersparticipatie

De gemeenteraad is op hoofdlijnen tevreden over het proces van inwonersparticipatie, waarbij ‘van buiten naar binnen’ is gewerkt. Erik van Zuylen (GroenLinks) mist echter een participatievisie en wil dat als verbeterpunt op de politieke agenda voor de volgende ronde. De belangstelling en betrokkenheid van inwoners was er duidelijk op de bijeenkomsten. Wel waren er vooral oudere inwoners, waardoor de wensen van de jongere generaties mogelijk minder aan bod zijn gekomen. Met de Alphense Kinderraad en de Jongerenraad is apart gesproken.

Vinger aan de pols houden

Raadsleden geven aan zorgen te hebben of de hoge verwachtingen die met de agenda worden gewekt. Kunnen we het allemaal wel waarmaken?  Wethouder Schotanus geeft daarop als antwoord:  “Het doel is om te doen wat we nu hebben opgeschreven. En daar komt nog een belofte overheen: We gaan dit echt doortrekken en er komen meer bijeenkomsten in de gebieden.” De raadsleden zelf zullen vinger aan de pols houden. Gedurende de looptijd van de gebiedsagenda’s tot en met 2027 zal hierover door de raadsleden op lokale bijeenkomsten met de inwoners worden gesproken.

Informatie

Op de website uwdorpofwijk.alphenaandenrijn.nl zijn de gebiedsagenda’s voor de periode 2024-2027 voor de dorpskernen van voormalig Rijnwoude te vinden.

Misschien ook interessant?

Advertenties