Bas Vos

Kreeg tot mijn verrassing een mailtje om iets over mijzelf te schrijven voor het estafettestokje. Mijn naam is Bas Vos en als geboren Rotterdammer schreef ik in 1973 een sollicitatiebrief voor de functie van onderwijzer aan de Chr. Basisschool de Rank. (nu SWS de Meerwaarde) Ik mocht komen voor een gesprek, maar eerst moest ik uitzoeken waar Koudekerk lag en hoe ik er moest komen. Nu woon ik al meer dan 50 jaar in dit dorp en ben van dit dorp gaan houden.

Als je Koudekerk binnenkomt, staat daar het oudste gebouw van de gemeente Alphen aan de Rijn: de Brugkerk. Iets verderop blijft mijn blik altijd gericht op de weilanden met in de verte de Hondsdijkse molen.

Ik leerde  op de Rank mijn vrouw Sanneke kennen en samen kregen wij 3 kinderen en (inmiddels) 4 kleinkinderen. Na 24 jaar met veel plezier te hebben gewerkt op de Rank, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Werd adjunct-directeur basisonderwijs in Oude Wetering en na 2 jaar kon ik het stokje over te nemen als directeur. Toen de school ophield te bestaan, ben ik tot aan mijn pensioen werkzaam geweest als directeur in Leimuiden.

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd ik bij mijn afscheid gevraagd of ik beschikbaar was als invalleerkracht. Heb niet meteen ja gezegd, maar na een maandje begon het wel te kriebelen. Nu doe ik dit  nog steeds met heel veel plezier.

Betrokken bij de kerkelijke PKN gemeente Koudekerk/Hazerswoude  heb ik in de organisatie verschillende ambten vervuld en werd een jaar geleden gevraagd om secretaris te worden van de Stichting Vrienden van de Brugkerk aan de Rijn. Naast de kerkelijke functie van de (straks) gerenoveerde Brugkerk komt er ook ruimte voor andere activiteiten in het kerkgebouw, zoals optreden van koren, concerten, lezingen, etc. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Stichting waar u ook de recente informatie kunt vinden over de renovatie: https://www.vriendenvandebrugkerkaanderijn.nl 

Tot zover mijn bijdrage aan het estafettestokje.

Advertenties