50 woningen voor senioren en starters in Het Anker

Dat is het plan dat Habeko wonen afgelopen week heeft voorgelegd aan inwoners die voor een informatieavond waren uitgenodigd.  Men kon daar vertellen wat men belangrijk vindt bij de herontwikkeling van Het Anker en waar eventuele zorgen liggen.

De avond in De Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn werd afgetrapt door directeur Martin Bogerd van Habeko wonen. “De locatie van Het Anker ligt op het scharnierpunt van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn en kan voor inwoners van beide dorpen een aantrekkelijke locatie zijn om te wonen. De doelgroep zijn senioren en starters. Voor deze groep willen we 75% sociale huurwoningen bouwen en de rest middenhuur met woningen van 40 – 90  m2 vloeroppervlakte.”

Gebouw met rijke geschiedenis

In 2020 is Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk gesloten als multifunctioneel centrum voor Hazerswoude-Rijndijk. Bernadette Verhoef vertelt namens het dorpsoverleg over de komst van het (kerk)gebouw in de 70‘er jaren en over de rol die het tot voor kort heeft gehad voor de gemeenschap in Hazerswoude-Rijndijk. “Iedereen is er wel eens geweest voor een kerkdienst, een trouwerij, een uitvaart, een voorstelling,  of om met de kinderen naar het consultatiebureau te gaan. Het is een plek waar velen dierbare herinneringen hebben. Maar de tijden zijn veranderd en het gebouw is aan een andere bestemming toe. Kom dus met uw ideeën zodat het ook straks weer een markant gebouw voor het dorp kan worden,” roept Verhoef op.  

Haalbaarheidsstudie

Het Anker is ooit ontworpen door architect Ton Alberts, bekend om zijn organische bouwstijl met schuine wanden en daken. Aanvankelijk is door gemeente, Habeko wonen en het oorspronkelijke architectenbureau gekeken of het mogelijk is van het gebouw woningen te maken. Inmiddels is bij architectenbureau ‘Atelier van Berlo’ een haalbaarheidsonderzoek in uitvoering dat voor de zomer tot een werkbaar plan moet leiden. Voordat men dat verder uitwerkt zijn op de informatieavond wensen, ideeën en zorgen van de bewoners opgehaald. In maart en april zullen nog twee van dergelijke participatiebijeenkomsten plaatsvinden. Voor de zomer is er dan een op haalbaarheid getoetst plan dat in het najaar verder wordt uitgewerkt en het traject van procedures in kan gaan (bestemmingsplanwijziging e.d.). Als alles meezit kan dan in het najaar van 2024 met de bouw worden begonnen met oplevering in het voorjaar van 2026. 

Wat leeft er?

Na de plenaire aftrap van de bijeenkomst konden de geïnteresseerde inwoners vragen stellen aan de gemeente, Habeko wonen, maar ook met het architectenbureau ideeën en zorgen bespreken. Voor een deel gebeurde dat door vragen schriftelijk in te leveren, maar ook werden ideeën en wensen via post-its op een bord geplakt (zie foto). Voorbeelden van zorgpunten en ideeën die werden aangedragen zijn: de hoogte van het gebouw (liefst niet hoger dan 4 verdiepingen), het parkeren (ook onder de grond?), de ontsluiting (nu loopt de weg dood, maar moet er straks een doorgang komen naar de Rijndijk?), veiligheid van fietsers en voetgangers, meer groen (bijvoorbeeld verticaal groen aan de gevels) en behoud van het water rond het gebouw.  

Waarom niet slopen?

Een veel gehoord geluid was ook ‘Blijft er wel genoeg van het markante van het bestaande Anker overeind als het slechts voor een deel blijft staan en er van alles aan- en omheen wordt gebouwd? Of kan het maar beter helemaal worden gesloopt?’ Een van de bewoners verwoordde het als volgt: “De herinnering aan het Anker zit in ons hoofd en niet in de stenen. Ik denk dat de wens om Het Anker te behouden meer van buiten het dorp komt dan van de inwoners zelf.”

Informatie

Vragen en opmerkingen van inwoners worden meegenomen in de verdere planvorming. De volgende bijeenkomsten zullen via de Groene Hart Koerier en op de website van Habeko wonen worden aangekondigd.  Ook inwoners die niet bij de eerste bijeenkomst aanwezig konden zijn, kunnen  vragen of ideeën over de herontwikkeling van Het Anker indienen via participatie@habekowonen.nl.

Het complete verslag van de participatiebijeenkomst is te vinden op www.habekowonen.nl.

Misschien ook interessant?

Advertenties