2 miljoen beschikbaar voor regio Hollandse Plassen

Voor de regio Hollandse Plassen is de komende jaren 2,2 miljoen euro extra geld beschikbaar om te investeren in de ontwikkeling van de plattelandseconomie, natuur en leefbaarheid in het gebied. De subsidie komt beschikbaar vanaf april 2024 en vindt plaats in het kader van het LEADER-programma.

Op donderdagavond 25 januari is er een informatiebijeenkomst om inwoners in de regio te informeren over de mogelijkheden en voorwaarden.

LEADER is meer dan subsidie

LEADER is onderdeel van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid. Maar het neemt wel een bijzondere positie in. Bij LEADER staat een gebiedsgerichte aanpak van onderaf centraal: niet Europa, Rijk of provincie bepalen het beleid, maar de inwoners van het gebied zelf. Zij stellen hiervoor een gebiedsplan op, Lokale Ontwikkelingsstrategie genoemd.  Dit plan is inmiddels goedgekeurd door de provincie Zuid-Holland. Nu mag het gebied het plan ook zelf uitvoeren. Hiervoor is een Lokale Actie Groep, een LAG, gevormd. De LAG is een afspiegeling van de verschillende belanghebbenden uit het gebied. Samen bepalen zij aan welke lokale initiatieven de beschikbare Europese en provinciale subsidiemiddelen worden toegekend.

Investeren in de plattelandseconomie en toekomstperspectief agrarische sector

Het werkgebied van het programma beslaat van West naar Oost grofweg het platteland tussen Leiden en de grens met de provincie Utrecht en van Noord naar Zuid vanaf de grens met de provincie Noord-Holland tot Zoetermeer en Gouda. Kernen met minder dan 30.000 inwoners worden ook tot het platteland gerekend.

Het programma wil initiatieven ondersteunen die de plattelandseconomie in het gebied versterken en met name de agrarische sector nieuwe toekomstperspectieven bieden.

De focus ligt op investeringsprojecten die bijdragen aan de thema’s Duurzame, circulaire regio, Voedzame regio en Beleefbare regio. Subsidies bedragen tussen de € 25.000 en € 125.000.

Voor het uitwerken van innovatieve ideeën is daarnaast een Proeftuinfonds beschikbaar met bijdragen tot € 25.000.

Informatieavond op 25 januari

Vanaf 2 april kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. In de aanloop daar naar toe wil de Lokale Actie Groep in contact komen met initiatieven en met hen de mogelijkheden en kansen voor een subsidie bespreken. Initiatieven kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de projectleider, Bart Soldaat, 06 21292979, contact@leader-hollandseplassen.nl.

Verder worden er de komende maanden twee algemene informatiebijeenkomsten georganiseerd. De eerste vindt plaats op donderdagavond 25 januari bij de Witte Gravin, Kortsteekterweg 12 in Alphen aan den Rijn. Inloop is vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelden, stuur een mail naar contact@leader-hollandseplassen.nl  of een Whatsapp berichtje naar de projectleider, Bart Soldaat, 06 21292979.

Meer informatie

LEADER is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de versterking van de economie op en van het platteland. Meer informatie over het LEADER programma is te vinden op de website www.leader-hollandseplassen.nl.

Misschien ook interessant?

Advertenties