190 jaar Bernarduskoor in 2024

Oudste koor van Nederland?

Zoveel jaren zang en muziek van het Bernarduskoor in de Bernarduskerk én daarbuiten. Waarschijnlijk zijn er niet veel koren in Nederland die nog ouder zijn. Opgericht in 1834. We laten deze mijlpaal niet ongemerkt voorbijgaan. Gedurende het hele jaar 2024 zullen we extra aandacht schenken aan dit grootse jubileum. Daarover t.z.t. meer in de Groene Hartkoerier!

Mannen extra welkom

Het zou bijzonder zijn als we ook daarna nog kunnen blijven zingen. Om dat te bereiken hebben we vooral mannen nodig die het zingen in een gemengd koor een warm hart toe dragen. We zijn op zoek naar mannen die willen bijdragen aan de zang tijdens een viering, houden van mooie liederen en de chemie van het samen zingen.

Doe een keer mee

Zou je het willen proberen, kom dan eens naar de repetitie. Dat kan iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Bernarduskerk. Aansluitend is er koffie of thee en gezellig samenzijn. We zingen gemiddeld twee keer per maand tijdens de viering. Sinds een half jaar is Elmar Reinhold onze dirigent. Hij roemt vooral de koorklank. Wil je meezingen, aarzel niet en kom langs op dinsdagavond! Als je een paar keer hebt gerepeteerd, kunnen we het er tijdens een kort gesprek over eens worden of je wel of niet wilt blijven zingen in het koor.

Geef om de toekomst van het Bernarduskoor

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat dit culturele erfgoed kan blijven bestaan zodat we nog lang kunnen zingen en vieren. Meer informatie bij de volgende koorleden:

Anne-Marie de Groot-Wesselingh – 06-55876875

Maria Baars-Koot – 06-40122222

Tansja Körmeling – 06-44420183

Annette Wesselingh-Hermans – 06-42356724

Misschien ook interessant?

Advertenties